Maria Miranda recorda que les Ordenances coincideixen amb el programa socialista en propostes orientades a protegir els col·lectius més vulnerables i fomentar l’economia local

“Ajudar a aquelles persones que més ho necessiten i impulsar l’economia de Castelldefels són dos dels pilars que defensem des del PSC. Celebrem haver aprovat unes noves Ordenances orientades en aquest sentit, a més d’afavorir la promoció de la nostra ciutat i el respecte pel medi ambient”. Són paraules de la Primera Secretària del PSC Castelldefels, Maria Miranda, després que el Ple de l’Ajuntament de Castelldefels hagi aprovat les Ordenances Fiscals i Preus Públics del 2017. En la mateixa línia, subratlla que les noves Ordenances, les quals són resultat del diàleg, permeten “congelar els impostos dels preus públics i de les taxes per generar igualtat d’oportunitats”.

Des del Grup Socialista consideren haver fet “un pas endavant” amb l’excempció de la plusvàlua. En casos d’execució hipotecària o dació en pagament, fins ara s’atorgava l’excempció de plusvàlua si es complia una sèrie de requisits, per exemple, haver estat empadronat a Castelldefels els darrers dos anys de manera ininterrompuda a la data de la transmissió del patrimoni. “La ciutadania ens havia fet arribar la dificultat per complir aquesta condició. Per tant, hem eliminat el requisit que l’empadronament hagi de ser ininterromput”. En la mateixa línia, s’aplicarà l’excempció del pagament de la plusvàlua a les operacions de compra-venda que es puguin equiparar, o que de fet siguin, dacions en pagament, tot i estar encobertes.

Pel que fa al foment de l’economia local, “incrementem el percentactge de bonifciació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques del 25% al 30%, de manera que les empreses que incrementin la plantilla contractant a gent de l’atur, es veuran beneficiades”. Una altra de les mesures que coincideix amb el programa socialista és el foment del coworking: Els propietaris de locals destinats al lloguer de despatxos per a petites empreses, en la modalitat de coworking, tributaran el 50% del preu que tindrien per tarifa en la taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en activitats i instal·lacions.

Com a Regidora responsable del Castell del municipi, Maria Miranda ha impulsat una rebaixa dels preus del lloguer d’espais al Castell en un 50%, “la qual cosa permetrà apropar-ho més a la ciutadania. La mateixa situació es dóna amb el Teatre Plaza: Rebaixem el lloguer d’espais un 10%”. En matèria de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, les Ordenances permetran mesures com, per exemple, que els vehicles nets tinguin beneficis fiscals pel que fa al pagament per estacionar en zona blava i verda. Entre d’altres mesures, els vehicles elèctrics identificats com a ‘zero emissions’ no hauran de pagar, durant les dues primeres hores, la tarifa horària a la zona verda i blava.